• Индивидуална консултация
  • Запознаване със ситуацията на клиента – оглед и описване на ситуацията. Препоръки за подготовка на основите.
  • Изготвяне на визуализация – визуално представяне на самия проект, обект. Окончателно оформяне на визията и желанията на клиента.
  • Остойностяване на проекта като време и инвестиция.
  • Изпълнение.
  • Добавена стойност: този процес води до лекота на работа, спокойствие за правилно инвестирани средства, яснота за времевата рамка за изпълнение и реализация на мечтания дом.
Меню