Ако желаете предложеното от нас решение да бъде реализирано от Ваши майстори, то ние можем да съдействаме с провеждането на обучение и запознаване с технологичните спецификации на избрания продукт на мястото на изпълнение на проекта. Тази услуга извършваме, както за София, така и за Страната.

Меню