ЕСТЕСТВЕНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 1.1

По технологичен признак материалите се класифицират според вида на изходната суровина и начина на тяхното производство. По този признак те се делят на естествени и изкуствени. Естествените материали и изделия се получават директно от земните недра(скалите) или растителността. На тези материали се придава определена форма и рационални размери, без да се променят вътрешния им строеж и свойствата(не преминават топлинна, химическа или друга обработка). Говорим за материали камък, дърво, земя (глина), слама, тръстика, коноп и др.

Биологичен аспект:

Защо да строим и обзавеждаме домовете си с естествени материали и как те спомагат за създаване на оптимална здравословна среда и микроклимат за хората?

Прекарваме 90% от времето си на закрито. А вредните влияния на средата – в дома, офиса, училището – са също толкова важни за здравето ни, колкото и токсичните съставки в козметиката, храната която ядем, дрехите, които обличаме. Собствените ни домове таят заплахата на увеличаващите се болести на новото хилядолетие – астма, алергии, мигрена, рак, стерилитет, хиперактивност при децата и много други.

Това не бива да е повод и още една причина за стрес – страх от дома ни, а отговорност да бъдем информирани и да търсим и постигаме реални алтернативи за по-добро качество на живот. Все още много хора се отнасят пренебрежително и с недоверие към изследванията и предупрежденията за вредните влияния на модерната градска среда и твърдят, че едва ли някой би допуснал да се продават опасни неща по магазините. Нека си дадем сметка, че по света има много забранени за производство, употреба и продажба вещества и материали, които по-рано дълги години са били в обръщение. При алармиращите данни за бум на ‘модерните’ болести особено сред децата (алергии, дерматити, астма, аутизъм, рак), се налага да започнем отнякъде намаляването на натрупващите се отвсякъде неестествени за човека неща – храни с консерванти и оцветители, синтетични дрехи, PVC мебели, опаковки, играчки, замърсен от автомобили и заводи въздух, електромагнитен шум. В комбинацията си тези влияния са пагубни за здравето ни и за здравето на нашите деца – бъдещите хора на нашата планета. ‘Здравето не е всичко, но, ако нямаме здраве, всичко е нищо.’ (Шопенхауер)

Домът е нашата “трета кожа” и трябва да се изгради и поддържа максимално близо до природата, защото в противен случай ще се превърне в опасна за обитателите си среда. Фокус на внимание представляват строителните и почистващи материали, качеството на въздуха в дома (IAQ) и електромагнитните полета (EMFs).

Източници на информация и графичен материал:

The IBN Institut fuer Baubiologie (Building Biology) & Oekologie, Biohomeshop, Асоциация за строителство с естествени материали, ModeCell, Econest, Energy Assessment of a Straw Bale Building :Carol Atkinson, Inhabitat

Меню