ЕСТЕСТВЕНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 1.2

Дишащите стени са важен елемент в здравословния дом. Те са нашата “трета кожа” в терминологията на Bau-Biologie. Втората ни кожа са дрехите, които носим. Представете си да запечатаме кожата си със синтетична непропусклива боя. Смъртоносно, нали? Защо правим това в домовете си? Задушената стена не може да филтрира и почиства въздуха, благоприятства конденза и плесените. Стена, изградена от естествени материали спомага за създаването на оптимален микроклимат в помещенията и поддържането на постоянна влажност, което е много важно за нас като биологични индивиди.

Елекромагнитно излъчване (Electromagnetic radiation – EMR, Electromagnetic fields – EMFs) представлява физическото излъчване на включени в мрежата електрически уреди, кабели, жици и образуващото се около тях поле. Тези полета от години са предмет на дебат и изследвания как влияят на хората. Електромагнитните излъчвания включват AC електрически и AC магнитни полета, както и високо-честотни излъчвания (wi-fi, мобилни телефони, СОТ инсталации), които силно влияят на здравето и психическото ни състояние. Колкото е по-висока честотата на полето, толкова по-сериозни разстройства може да причини то. Тези полета са активни в пространството около потока електроенергия – кабели с високо напрежение, жици, разклонители, щепсели и включените в тях електроуреди. Изследванията на утвърдени европейски и американски институции доказват, че излагането на AC електрическо поле е свързано с повишен риск от безсъние, нервност, депресия, агресия и дори левкемия. На свой ред магнитното поле статистически се свързва с рак, Алцхаймер, вродени аномалии.

Източници на информация и графичен материал:

The IBN Institut fuer Baubiologie (Building Biology) & Oekologie, Biohomeshop, Асоциация за строителство с естествени материали, ModeCell, Econest, Energy Assessment of a Straw Bale Building :Carol Atkinson, Inhabitat

Меню