ДОМЪТ И НИЕ

Какво е здравословен, безвреден и екологичен дом?
Дом, обзаведен и поддържан с природосъобразни продукти и материали, в който токсичните влияния са сведени до минимум – това директно се отразява положително на нашето здраве и здравето на нашите деца. Това щади природата.

Каква е връзката между обитатели, сгради и природа и могат ли те да бъдат в хармония, да работят в синхрон?
Нашият дом често е една от най-големите инвестиции в нашия живот. И въпреки това, нямаме навика да се информираме за веществата и съдържанието на нашия дом, така както все по-внимателно правим с етикетите на храните. Нямаме навика да се информираме и за последствията от тази наша инвестиция върху околната среда. Оказва се, че в домовете ни се крият невидими врагове на здравето на нашето семейство: влага, мухъл, акари, токсични излъчвания от строителни и почистващи материали, тежки електромагнитни полета от собствените ни уреди или от мобилна клетка монтирана срещу нашите прозорци. Оказва се, че спестените въглеродни емисии само при строителството на една сграда, изградена предимно с естествени (необработени технологично) материали е в порядъка 40-50 тона; вложената енергия от 5 до 11 пъти по-малко отколкото в една сграда, изградена с конвенционални материали.

За да е екологично и биолаогично блансирана една сграда – с грижа за природата, но и с грижа за хората, тя трябва да е способна да създава баланс и обмен на въздух и влажност, също като дробовете на един организъм. Домът е като жив организъм, член на семейството, функциониращ като сложна система от системи, които са в синхрон помежду си и с околната среда.

Източници на информация: 
The IBN Institut fuer Baubiologie (Building Biology) & Oekologie, Асоциация за строителство с естествени материали – AСEM, Säästvad Ehituslahendused

Меню