ЕСТЕСТВЕНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 1.3

Качество на въздуха в затворено помещение (Indoor air quality- IAQ). Термин от Building Biology, който касае чистотата/замърсяването на въздуха в дома, офиса, магазина, училището, детския клуб и т.н. от вредни химикали и газове: летливи органични съединения (VOCs) като формалдехид, бензен, радон. Качеството на въздуха също включва и наличието/липсата на биологични замърсители като мухъл, плесени и акари, причинени от неправилна вентилация и влага. Качеството на въздуха е в пряка връзка със здравето и комфорта на обитателите на помещенията.

Летливи oрганични съединения (Volatile Organic Compounds – VOCs). VOCs е събирателно за химични съединения, почти всички от които вредни за човека, които се изпаряват във въздуха, откъдето ние ги вдишваме и сме постоянно в досег с тях. Много от тях са токсични и изключително опасни за здравето, например бензен и формалдехид, силни канцерогени. Съдържат се и се излъчват от най-обикновени продукти, направени от синтетични материали, като препарати за почистване, нови мебели и килими, строителни материали, бои, лакове и лепила, а също и от цигарения дим.

Източници на информация и графичен материал:

The IBN Institut fuer Baubiologie (Building Biology) & Oekologie, Biohomeshop, Асоциация за строителство с естествени материали, ModeCell, Econest, Energy Assessment of a Straw Bale Building :Carol Atkinson, Inhabitat

Меню