ЕСТЕСТВЕНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 1.5

ЕСТЕСТВЕНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 1.5

Екологичен аспект :

Защо да строим и обзавеждаме домовете си с естествени материали и как това спомага за опазването на нашия общ дом – природата?

Строителството консумира 40% от световната енергия и 40% от суровите материали /US Department of Energy/. Почти 80 % от строителните материали на една сграда просто се захвърлят след края на живота им, поради невъзможност за рециклиране.

Ако разгледаме:

  • прогнозното потребление на материали (енергия, вода и т.н.);
  • очаквани емисии във въздух, вода, почва;
  • очаквано замърсяване, чрез физически ефекти като шум, вибрации, излъчване, електромагнитни полета;
  • очаквано създаване на отпадъчни материали;
  • възможност за повторна употреба

ясно се вижда, че естествените строителни материали имат много добри показатели по всички тези критерии. Като добавим потенциала им в актуалната тема за повишаване на енергоефективността на сградния фонд и употребата им като топлоизолационен продукт, комбинирана с възможността за използване на локални ресурси и технологии за производство с нисък въглероден отпечатък, то естествените строителни материали се оказват наистина много важна част от веригата по пътя към устойчивото развитие.

Строителството със сламени бали например пести енергия и намалява въглеродните емисии по няколко причини:

  • нисковъглеродни технологии на производство и приложение
  • спестявания на енергия от отопление(до 75%) през жизнения цикъл на сградата заради добрите изолационни качества на сламата
  • има отрицателен въглероден отпечатък поради поглъщането на CO2, чрез фотосинтезата при растежа на растенията и житните култури и складирането му в самия материал (за растежа на едно дърво са нужни 50г, а отглеждането на жито, коноп, тръстика става ежегодно)
  • За вложеното количество енергия средно в една конвенционална сграда се посочва 100 000 KWh. Дом, построен предимно с естествени (необработени материали) може лесно да бъде постигнато с 10 000 KWh. Това е 1/10 от енергията, която обикновено се влага в конвенционалната сграда.

Средна енергоемкост при стени от сламени бали за куб.м. излиза около 73 KWh/m3; за сравнение за построяването на една сграда със същите размери, изградена от тухли и с изолация от минерална или стъклена вата отива към 5 до 11 пъти повече вложена енергия.

Източници на информация и графичен материал:

The IBN Institut fuer Baubiologie (Building Biology) & Oekologie, Biohomeshop, Асоциация за строителство с естествени материали, ModeCell, Econest, Energy Assessment of a Straw Bale Building :Carol Atkinson, Inhabitat

Меню