ЕКОЛОГИЧЕН ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

Интериор, който отразява усета за стил, отговаря на нуждите на пространството и помага да живеем, работим и почиваме в здравословна околна среда. Обществени сгради, офиси, апартаменти, къщи,ваканционни комплекси, хотели,  проектирани в стил на устойчив и еко дизайн насърчават желанието за природосъобразен живот. Проектиране на еко интериор е вид партньорство. За да се получи успешен екологичен дизайн е необходимо да се съчетаят едновременно новите технологии в строителството и ремонтите, иновационни и традиционни материали, свързани със стратегии за енергоспестяване. Планирането и разпределението на етажите, площта и пространствата се извършва в хармония със съществуващата околна среда, а цветовата схема в интериора е от съществено значение.

Приближаване към природосъобразния живот, одобряване на енергийната ефективност, повишаване чистотата и качеството на живот – това са основните приоритети на екологичния дизайн. Франк Лойд Райд /Frank Lloyd Wright/ проектира жилища, съчетани и смесени с околното пространство, често описвани като органични. По този начин се създава хармония между човека и природата.Екологичния дизайн изисква ангажимент и социално включване. При разработване на концепция за еко интериор трябва да знаем, че малките стъпки в днешния проект за екологичен дизайн създават благоприятна среда, която ще направи всичко по-различно и натурално за бъдещите поколения.

Много пъти екологичният дизайн бива наричан зелен дизайн, зелен интериорен дизайн и т.н. Всеки един проект за зелен еко интериорен дизайн изразява уважение към въздуха, водата, природата, земята, човешкото същество в неговата естествена среда. Съществено внимание се отделя при проектиране на интериорно осветление, енергийни източници, избор на електроуреди, управления на водата и качеството на въздуха в помещенията.

Меню