“ERA” e фина, натурална декоративна мазилка на варова основа с ефект на камък – мат. За приложение в интериора върху различни основи от бетон, гипсокартон, хоросан и др. Паропроходима, влагорегулираща и естествено устойчива на плесен. Продукт в естествен – натурален цвят с гладък или структуриран финиш /тип травертин или др./, в зависимост от техниката на работа. Изключително подходяща за изпълнение на „отворена система” и постигане на по-благоприятна, здравословна и екологична среда на обитаване.

Условия по време на работа: По време на обработката и съхненето, температурата на основата не трябва да пада под +5°С

Основа: Основата трябва да е здрава без напуквания и замърсявания (като прах, сажди и други).

Предварителна обработка: Силно песъчливи, попиващи или с различна попиваемост основи се грундират с подходящ дълбоко проникващ грунд без разтворители.

Приготвяне: Една опаковка от 20 кг се смесва с около 6,8 л чиста вода с помощта на механична бъркалка. Пресният разтвор да се обработи в рамките на 2 часа.

Начин на работа:

Нанася се с подходяща маламашка в 2 слоя, всеки с дебелина 1-3 мм и се структурира, пердаши или заглажда в зависимост от желания краен ефект. Първият слой служи за изравняване на попиваемостта. Вторият слой се полага прясно в прясно като структурен слой и се обработва. По време на стягане и особено при употреба на отоплителни уреди са необходими добри условия за съхнене и втвърдяване (ударно проветряване). Не се допуска директно нагряване на мазилката. Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал.

Съвет: Със стоманена маламашка се получава по-равномерен слой, отколкото с пластмасова. За предотвратяване на пукнатини при стенни отоплителни системи задължително се препоръчва полагане на армираща мрежа.

След употреба инструментите се почистват.

При първоначално полагане и при големи площи се препоръчва направата на експериментални участъци – еталони.

Защита на покритието: При желание и необходимост, мазилката може да бъде защитена с Natural Bee’s Wax – натурален пчелен восък, който запазва паропроходимостта и същевременно позволява влажно миене. Natural Bee’s Wax може да бъде нанесен в естествен – натурален цвят, който не променя цвета на мазилката или допълнително тониран в цвят по каталог, за постигане на различна визия.

Съвети за безопасност: Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност www.brezzadicolori.com Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Технически данни:

Опаковка: 20 kg

Цвят: естествен – натурален – светъл

Разходна норма: ок. 1,75 kg/m²/mm

Покривност: около 6 кг/m²

* Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и техниката на работа.

Информационен лист за безопасност

Меню