За своя дом, клиентите избраха декоративната мазилка Liberty Arena Silver на Stucco Italiano, допълнително тонирана в няколко цвята.